Tổng đài hỗ trợ – 1900 638056 ( 7:00 – 22:00 )

NextApp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng NextApp

NextCRM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM NextCRM

NextCRM Call Center

Hướng dẫn sử dụng tổng đài ảo NextCRM Call Center

NextCRM Loyalty App

Hướng dẫn sử dụng mobile app NextCRM Loyalty và NextCRM Booking

NextCRM Omni Channel

Hướng dẫn sử dụng quản lý đa kênh trên NextCRM

NextCRM Web TMDT

Hướng dẫn quản trị website thương mại điện tử NextCRM

Các kênh hỗ trợ

Bạn vẫn cần trợ giúp, bạn hãy tạo yêu cầu hỗ trợ tại nút Gửi ticket hoặc Email

HOTLINE 24/7 :090 224 3822